Тапан за сопирачки за камиони

  • Brake drum with balance treament

    Тапан на сопирачките со третман за рамнотежа

    Тапанската сопирачка најчесто се користи кај тешките комерцијални возила. Дедо сопирачката може да понуди тапани за сопирачки за секаков вид возила. Материјалот е строго контролиран и барабанот на сопирачката е добро избалансиран за да се избегнат вибрации.