Керамички влошки за сопирачки

  • Ceramic brake pads, long lasting and no noise

    Керамички влошки за сопирачките, долготрајни и без бучава

    Керамичките влошки за сопирачките се направени од керамика многу слични на типот на керамика што се користи за производство на керамика и плочи, но се погусти и многу потрајни. Керамичките влошки за сопирачките имаат и фини бакарни влакна вградени во нив, за да помогнат во зголемувањето на нивното триење и топлинска спроводливост.