Тапан на сопирачките

  • Brake drum for passenger car

    Тапан на сопирачките за патнички автомобил

    Некои возила сè уште имаат систем за сопирање на барабанот, кој работи преку барабанот на сопирачките и чевлите на сопирачките. Дедо сопирачката може да понуди тапани за сопирачки за секаков вид возила. Материјалот е строго контролиран и барабанот на сопирачката е добро избалансиран за да се избегнат вибрации.